על מקום גלובלי

בלוג זה מפרסם תרגומים לעברית של דיווחים וניתוחים עדכניים עיתונאיים ואחרים בסוגיות גלובליות שונות, כדי להבין, כדי לדעת וכדי לקבל השראה. בנוסף, מפורסמות בו רשימות מקוריות בסוגיות שונות. פרסמתי כבר כמה תרגומים מסוג זה במגזין העוקץ המשובח וכעת החלטתי להקים בלוג ייעודי עצמאי.

מזה זמן שאני מוטרד מהעובדה שהידע שמופץ בתקשורת העברית בסוגיות גלובליות מוגבל ומוטה. הוא מוטה בעיקר לטובת סוגיות פיננסיות ומסחריות ולטובת נקודת המבט של משקיעים ובעיקר המשקיעים הגדולים. העיוורון הוא כה עמוק עד שאפילו אסון השריפה הכבד ביותר בתולדות מדינת ישראל – הר הכרמל 2010 – לא נקשר לתהליך ההתחממות הגלובלית אלא בשלב מאוחר ובשולי הדיון התקשורתי בלבד

מחאת הצדק החברתי (קיץ 2011) הבהירה לי באופן חד משמעי שיש בו צורך דחוף. המחאה עברה במהירה לעסוק בסוגיות עקרוניות שרובן ככולן הן תוצאה של רפורמות שעומדות ביסודה של הגלובליזציה הניאו ליברלית. בעת שבה התודעה שמתנגדת לניאו ליברליזם הולכת ומתפתחת ומתרחבת בעוצמות חסרות תקדים, יש סכנה שהתגובה תהיה התעצמות מוגזמת של המקומיות ושל ההבדלים בין כאן לשם, בין אנחנו לבין אחריםאולם, אם הפתרון לבעיות שיצרה הגלובליזציה הניאו ליברלית יעבור דרך ניתוק בין המקומי לגלובלי ודרך הדגשת ההבדלים בין מקומות ובין אוכלוסיות ולא דרך המשותף ביניהן, הנזק עשוי להיות חמור עוד יותר. אין כיום אפשרות מעשית להפרדה כזו אלא במחיר ניכרהפתרון חייב לעבור דרך חיבור אחר (כלומר לא ניאו ליברלי), מתון יותר והגון יותר בינינו לבין אחרים, בין מקומות ובין אוכלוסיות. 

אחד האתגרים שמציב הזמן הגלובלי לדיון הציבורי בכל סוגיה מקומית שהיא הוא ריבוי נקודות המבט. אתגר זה ניצב לפתחה לא רק של הלאומיות המקומית שלעתים קרובות רואה את עצמה בלבד אלא גם לפתחם של אלה שדוחים מכל וכל את הלאומיותמקום גלובלי ישאף להתייחסות מירבית לנקודות מבט שונות מבלי לזנוח ולו לרגע את צמצום הסבל באשר הוא כאופק ההתייחסות שלו. הנחת היסוד של מקום גלובלי היא שתנאי הכרחי, אף אם לא מספיק, לצמצומו של סבל הוא הכרה שאין גבולות לסבל, הן במובן שתמיד יכול להיות גרוע יותר והן במובן העיקרי שהסבל אינו עוצר באף גבול. הוא תמיד זולג בצורות מגוונות ובלתי צפויות אל עבר אחרים ולעברנו. לכן, כל התעלמות מסבלם של אחרים, חזקים או חלשים, עשירים או עניים, שולטים או נשלטים, היא אשלייה מחוללת סבל נוסף


מודעות פרסומת