פוסטים מתויגים: אירלנד

מורא המינים

לעתים סוגיות סביבתיות נתפסות כעניינם של המבוססים שבינינו אשר טרדת הקיום היומיומית נחסכה מהם. אולם למעשה, ככל שאתה עני יותר כך תסבול יותר ממשברים סביבתיים צפויים אשר כבר החלו להתגלגל. עניים רבים בעולם יודעים זאת היטב. בין השאר, כאלה שחיו

מורא המינים

לעתים סוגיות סביבתיות נתפסות כעניינם של המבוססים שבינינו אשר טרדת הקיום היומיומית נחסכה מהם. אולם למעשה, ככל שאתה עני יותר כך תסבול יותר ממשברים סביבתיים צפויים אשר כבר החלו להתגלגל. עניים רבים בעולם יודעים זאת היטב. בין השאר, כאלה שחיו