פוסטים מתויגים: מעורבות מדינה

בנק בשירות החברה במקום החברה בשירות הבנק

אנו זקוקים לבנק שיחלק את הרווח באופן הגון בין הלקוחות והעובדים ושיבין את תפקידו במערכת החברתית הרחבה. יוזמה ממדינת אורגון שבארה"ב מצביעה על הכיוון הרצוי. המשבר הפיננסי הגלובלי שטרם יצאנו ממנו הבהיר שאחת הבעיות של החברה העולמית היא המערכת הפיננסית

בנק בשירות החברה במקום החברה בשירות הבנק

אנו זקוקים לבנק שיחלק את הרווח באופן הגון בין הלקוחות והעובדים ושיבין את תפקידו במערכת החברתית הרחבה. יוזמה ממדינת אורגון שבארה"ב מצביעה על הכיוון הרצוי. המשבר הפיננסי הגלובלי שטרם יצאנו ממנו הבהיר שאחת הבעיות של החברה העולמית היא המערכת הפיננסית